top of page

INTEGRITETSPOLICY

När du använder appen så behandlas dina personuppgifter av tre olika personuppgiftsansvariga som

är ansvariga för varsin del av processen.

Restaurangen som du beställer från är personuppgiftsansvarig för behandlingen som krävs för

beställningen. Vill du läsa mer om hur restaurangen behandlar dina personuppgifter kan du göra det

på deras webbsida.

Appen tillhandahålls via Caspeco AB som i denna behandling är personuppgiftsbiträde. Det innebär

att Caspeco AB vad gäller matbeställningen endast behandlar dina uppgifter på instruktioner av

restaurangen som du beställer mat hos, vilka i sin tur behandlar dina personuppgifter på grundval av

matbeställningen.

Reepay A/S är ansvarig för betalningslösningen som tillhandahålls via appen och a-handelsplatsen

och är därför personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som krävs för att hantera

betalningen. Vill du läsa mer om hur Reepay A/S behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer här

Caspeco AB kommer, baserat på de uppgifter som du anger när du skapar en profil i appen, att föra

statistik över användningen av appen. Det innebär att Caspeco AB är personuppgiftsansvarig för

behandling av personuppgifter i statistikändamål, som sker baserat på berättigat intresse.

Caspeco AB behandlar följande personuppgifter: Namn, Emailadress, telefonnummer. Dina uppgifter

delas med våra underbiträden för att kunna leverera vår app och e-handelsplats, men behandlas inte

vidare av dem för något annat ändamål. Dina uppgifter överförs inte till tredjeland.

Caspeco AB kommer att behålla dina uppgifter så länge som du har en profil kvar i appen. När du inte

längre har en profil kommer dina personuppgifter att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Caspeco

AB:s verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du höra av dig

så kan vi både rätta den och begränsa användningen av uppgiften tills den är rättad. Du har även rätt

att invända mot behandlingen av dina uppgifter samt begära att de raderas från Caspeco AB:s

verksamhet. Vi kommer då att radera uppgifterna från alla behandlingar som baseras på samtycke

eller berättigat intresse.

Har du någon fråga om hur Caspeco AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att höra av

dig. Kontaktinformation finner du under rubriken ”Kontakt och Kundtjänst” i Köpvillkor.

bottom of page